Program Hakkında

Program Hakkında

Trust Liderlik Okulu Programı, özellikle Türk diasporasının gençlerini güçlendirmeye yönelik uygulanan yoğunlaştırılmış bir programdır. Genç-yetişkinlerin aktif katılımını ve en üst düzeyde fayda sağlamasını temel alarak oluşturulmuş 3 aşamalı seçkin bir eğitim programıdır.

Trust Liderlik Okulu Programı, toplumsal yaşamın getirdiği zorluklarda ve sosyal problemlerin çözümünde bireylerin ihtiyaç duyduğu liderlik becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Program, Türk diasporası içerisinde bulunan ve olduğundan daha fazla toplumsal etki yaratma potansiyeline sahip genç liderlere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Trust Liderlik Okulu Programı’nın vizyonu program katılımcılarının insan hakları, insan onuruna saygı, eşitlik ve adalet gibi evrensel değerleri benimsemesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmeleri ve az gelişmiş ülkeler ile Türk diasporasının potansiyel kapasitelerinin açığa çıkartılmasını sağlamalarıdır. Program aynı zamanda Türk diasporasının kimliğine güçlü bir katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Program Katılım Ücreti

Program katılım ücreti 4000 Euro’dur. Bu ücrete yüz yüze eğitim, e-öğrenme platformundan bir sefere mahsus tamamıyla faydalanma ve mentörlük süresince alınacak destek hizmeti dahildir

Yüzyüze eğitim programı sırasında otel konaklaması, öğünler, saha ziyareti gerçekleştirilmesi durumunda buna ilişkin ulaşım ve diğer masraflar bu ücrete dahildir.

Ücrete ulaşım dahil değildir ve tüm katılımcıların kendilerinin uçak- tren biletlerini karşılamaları beklenmektedir.

Burs Başvurusu

Trust Liderlik Okulu Programı için her dönem belirli sayıda katılımcıya burslu katılım olanağı sağlanmaktadır. Bu burs katılımcılar arasından liderlik kabiliyetleri ile öne çıkan, içinde bulunduğu topluma gelecekte ve bugün liderlik etme özellikleri bulunan katılımcılara sağlanmaktadır. Burslu olarak seçilen katılımcıların konaklama, ulaşım, yeme içme ve eğitim ücretleri organizatörler tarafından karşılanmaktadır ve burslu katılımcılardan herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

Programa burslu katılım için başvurmak isteyen katılımcıların başvuru formunda bunu belirtmeleri gerekmektedir.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Trust Liderlik Okulu Programı, katılımcılarına üç ana kazanımı aktarmayı hedeflemektedir: Mentörlük, Liderlik ve Savunuculuk. Bu program içerisinde gerçekleştirilen tüm eğitimler bu üç kazanımın sağlanmasına yöneliktir.

Mentörlük: Trust Liderlik Okulu Programı, katılımcılarının hem kişisel gelişimlerini hızlandırmak, uluslararası aktörler ve aktivistler haline gelmelerini sağlamak için mentörlük yapmakta hem de katılımcılarının kendi toplulukları, sivil toplum kuruluşları ve akranları içerisinde nasıl mentörlük yapabileceklerini aktarmaktadır.

Liderlik: Tüm çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Trust Liderlik Okulu Programı, Türk diasporası içerisinde bulunan ve olduğundan daha fazla toplumsal etki yaratma potansiyeline sahip bireylerin gelişimine destek vermektedir. Trust Liderlik Okulu Programı’nın yürüttüğü çalışmalar yenilikçi bir bakış açısıyla kişilerin liderlik becerilerinin geliştirilmesi olanak tanır.

Savunuculuk: Trust Liderlik Okulu Programı karar vericileri etkileyerek, yasaları veya politikaları toplumdan dışlanmış kesimler lehine değiştirmek için bilgiyi stratejik olarak kullanma sürecini katılımcılarına aktarmaktadır. Bununla birlikte savunuculuğun temel unsurlarından olan argümantasyon, medya ve iletişim yönetimi, uluslararası kuruluşlar gibi başlıklar da bu program içerisinde katılımcılara aktarılmaktadır.

Neden Trust Liderlik Okulu Programı’na Katılmalısınız?
Başkalarına ilham veren bir lider olun. Liderlik yeteneklerinizi geliştirmeye meraklı mısınız?

Kültürler ve organizasyonlar günümüzde hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişimin hızına ayak uydurmak ise bir hayli çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Trust Liderlik Okulu Programı, size yaşam boyu öğrenmeye öncülük etmek, bilgiyi toplumun bakış açısını değiştirmek için kullanmak, bireysel ve kolektif olarak küresel, ulusal ve toplumsal sorunlar üzerinde fark yaratacak bir lider olma fırsatı sunuyor.

Farklı liderlik tiplerinin öğrenin. Kendinizi tanıyın ve gelişim alanlarınızı belirlemek için mentörlük alın. Kendi liderlik gücünüzün farkına varın. Değişimi siz başlatın!

Trust Liderlik Okulu Programı ile liderlik becerilerinizi artacak ve yeni bilgiler edineceksiniz. Vaka uygulamaları, grup çalışmaları ve iyi uygulama örnekleri ile liderlik perspektifiniz genişleyecek. Farklı sosyal problemlerin çözümünü bulabilmeniz için size yol gösterecek Trust Liderlik Okulu’na hemen kaydolun.

Kimler Katılabilir?

Bu programa Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk gençleri başvurabilirler. Program içerisinde İngilizce yürütülecek kısımlar bulunmaktadır ve bu sebeple katılımcıların programı takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Başvuru için bunun dışında bir kısıt bulunmamakla birlikte katılımcı seçiminde yaş, akademik kariyer, sosyal girişimcilik becerisi, iletişim kabiliyeti gibi birçok özellik göz önünde bulundurulacaktır.

Trust Liderlik Okulu Programı, genç-yetişkinlerin bulundukları bölgelerde güçlü sosyal kimliklere sahip, nitelikli ve deneyimli bireyler olmalarını desteklemek amacıyla uygulanmaktadır. Katılımcı gençler, 3 aşamalı program boyunca Giriş Eğitimi ile bireysel yeteneklerine katkı sağlayabilecekleri gibi E-Öğrenme Platformu ve Mentörlük Programı aşamalarını tamamlayarak, hali hazırda içerisinde bulundukları organizasyonların kurumsal bir kimlik kazanmasına da katkı sağlayacaktır.

Giriş Eğitiminde liderlik özelliklerinin öğrenilmesinin ve deneyimlenmesi, katılımcı gençlerin bireysel yeterliliklerini desteklemeyi amaçlar. E-Öğrenme Platformu ile güncel bilgiler yenilenir ve gençlerin liderlik becerilerini ortaya koyabilecekleri spesifik oluşumlar tanıtılmış olur. Hem akademik hem de organizasyonel anlamda beceriler kazanan gençler, Mentörlük Programı kapsamında kişisel yönelimlerine göre desteklenir. Genç-yetişkinlerin program sonunda bulundukları bölgelerde aktif savunuculuk yapabilecek liderler haline gelmesi planlanmıştır.

Programın verimliliği açısından, program katılımcılarının liderlik becerilerini geliştirmek isteyen ve sorumluluk üstelenebilecek ortak paydada buluşan kişiler arasından seçilmesine özen gösterilmektedir.