Proje Hakkında

Proje Hakkında

Trust Liderlik Okulu Programı, Türkiye Ulusal ajansı tarafından fonlanan 2019-2-TR01-KA205-078687 numaralı STK'lar İçin Anahtar Eğitim Programları projesi kapsamında yürütülen bir Erasmus+ projesidir. STK’lar İçin Anahtar Eğitim Programları azınlık gruplar içerisindeki gençleri güçlendirmeye yönelik uygulanan bir projedir.

Projenin ortakları Sivil Yaşam Derneği, Sorgun Gençlik Derneği, METAMO Education Center ve European Muslim Union’dur.

Proje kapsamında sürdürülebilirliği artırmak için Trust Liderlik Okulu isimli bir program geliştirilmiştir. Trust Liderlik Okulu, gençlerin aktif katılımını ve en üst düzeyde fayda sağlamasını temel alarak oluşturulmuş 3 aşamalı seçkin bir eğitim programıdır.

Trust Liderlik Okulu Programı, toplumsal yaşamın getirdiği zorluklarda ve sosyal problemlerin çözümünde bireylerin ihtiyaç duyduğu liderlik becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Program, azınlık gruplar içerisinde bulunan ve olduğundan daha fazla toplumsal etki yaratma potansiyeline sahip genç liderlere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Trust Liderlik Okulu Programı’nın vizyonu program katılımcılarının insan hakları, insan onuruna saygı, eşitlik ve adalet gibi evrensel değerleri benimsemesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmeleri ve az gelişmiş ülkeler ile azınlık gençlerinin potansiyel kapasitelerinin açığa çıkartılmasını sağlamalarıdır.

Proje Katılım Ücreti

Program katılım ücreti Erasmus+ tarafından karşılanmaktadır. Vize ücretiniz, yol, konaklama ve yemek ücretiniz başvuru yaptığınız ülkedeki ortak kuruluşumuz tarafından desteklenecektir

Burs Başvurusu

Trust Liderlik Okulu Programı için her dönem belirli sayıda katılımcıya burslu katılım olanağı sağlanmaktadır. Bu burs katılımcılar arasından liderlik kabiliyetleri ile öne çıkan, içinde bulunduğu topluma gelecekte ve bugün liderlik etme özellikleri bulunan katılımcılara sağlanmaktadır. Burslu olarak seçilen katılımcıların konaklama, ulaşım, yeme içme ve eğitim ücretleri organizatörler tarafından karşılanmaktadır ve burslu katılımcılardan herhangi bir katılım ücreti talep edilmemektedir.

Programa burslu katılım için başvurmak isteyen katılımcıların başvuru formunda bunu belirtmeleri gerekmektedir.

STK’lar İçin Anahtar Eğitim Programları Nedir?

Trust Liderlik Okulu Programı, Türkiye Ulusal ajansı tarafından fonlanan 2019-2-TR01-KA205-078687 numaralı STK'lar İçin Anahtar Eğitim Programları projesi kapsamında yürütülen bir Erasmus+ projesidir. STK’lar İçin Anahtar Eğitim Programları azınlık gruplar içerisindeki gençleri güçlendirmeye yönelik uygulanan bir projedir.

Projenin ortakları Sivil Yaşam Derneği, Sorgun Gençlik Derneği, METAMO Education Center ve European Muslim Union’dur.

Proje kapsamında sürdürülebilirliği artırmak için Trust Liderlik Okulu isimli bir program geliştirilmiştir. Trust Liderlik Okulu, gençlerin aktif katılımını ve en üst düzeyde fayda sağlamasını temel alarak oluşturulmuş 3 aşamalı seçkin bir eğitim programıdır.

Trust Liderlik Okulu Programı, toplumsal yaşamın getirdiği zorluklarda ve sosyal problemlerin çözümünde bireylerin ihtiyaç duyduğu liderlik becerilerinin gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Program, azınlık gruplar içerisinde bulunan ve olduğundan daha fazla toplumsal etki yaratma potansiyeline sahip genç liderlere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Trust Liderlik Okulu Programı’nın vizyonu program katılımcılarının insan hakları, insan onuruna saygı, eşitlik ve adalet gibi evrensel değerleri benimsemesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmeleri ve az gelişmiş ülkeler ile azınlık gençlerinin potansiyel kapasitelerinin açığa çıkartılmasını sağlamalarıdır.

Neden Trust Liderlik Okulu’na katılmalısınız?
Başkalarına ilham veren bir lider olun. Liderlik yeteneklerinizi geliştirmeye meraklı mısınız?

Kültürler ve organizasyonlar günümüzde hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişimin hızına ayak uydurmak ise bir hayli çaba sarf etmeyi gerektiriyor. Trust Liderlik Okulu Programı, size yaşam boyu öğrenmeye öncülük etmek, bilgiyi toplumun bakış açısını değiştirmek için kullanmak, bireysel ve kolektif olarak küresel, ulusal ve toplumsal sorunlar üzerinde fark yaratacak bir lider olma fırsatı sunuyor.

Farklı liderlik tiplerinin öğrenin. Kendinizi tanıyın ve gelişim alanlarınızı belirlemek için mentörlük alın. Kendi liderlik gücünüzün farkına varın. Değişimi siz başlatın!

Trust Liderlik Okulu Programı ile liderlik becerilerinizi artacak ve yeni bilgiler edineceksiniz. Vaka uygulamaları, grup çalışmaları ve iyi uygulama örnekleri ile liderlik perspektifiniz genişleyecek. Farklı sosyal problemlerin çözümünü bulabilmeniz için size yol gösterecek Trust Liderlik Okulu’na hemen kaydolun.

Kimler Katılabilir?

Bu programa Avrupa ülkelerinde yaşayan azınlık gençleri başvurabilirler. Program içerisinde İngilizce yürütülecek kısımlar bulunmaktadır ve bu sebeple katılımcıların programı takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları beklenmektedir. Başvuru için bunun dışında bir kısıt bulunmamakla birlikte katılımcı seçiminde yaş, akademik kariyer, sosyal girişimcilik becerisi, iletişim kabiliyeti gibi birçok özellik göz önünde bulundurulacaktır.

Trust Liderlik Okulu Programı, gençlerin bulundukları bölgelerde güçlü sosyal kimliklere sahip, nitelikli ve deneyimli bireyler olmalarını desteklemek amacıyla uygulanmaktadır. Katılımcı gençler, 3 aşamalı program boyunca Giriş Eğitimi ile bireysel yeteneklerine katkı sağlayabilecekleri gibi E-Öğrenme Platformu ve Mentörlük Programı aşamalarını tamamlayarak, hali hazırda içerisinde bulundukları organizasyonların kurumsal bir kimlik kazanmasına da katkı sağlayacaktır.

Giriş Eğitiminde liderlik özelliklerinin öğrenilmesinin ve deneyimlenmesi, katılımcı gençlerin bireysel yeterliliklerini desteklemeyi amaçlar. E-Öğrenme Platformu ile güncel bilgiler yenilenir ve gençlerin liderlik becerilerini ortaya koyabilecekleri spesifik oluşumlar tanıtılmış olur. Hem akademik hem de organizasyonel anlamda beceriler kazanan gençler, Mentörlük Programı kapsamında kişisel yönelimlerine göre desteklenir. Genç-yetişkinlerin program sonunda bulundukları bölgelerde aktif savunuculuk yapabilecek liderler haline gelmesi planlanmıştır. Programın verimliliği açısından, program katılımcılarının liderlik becerilerini geliştirmek isteyen ve sorumluluk üstelenebilecek ortak paydada buluşan kişiler arasından seçilmesine özen gösterilmektedir.