Program İçeriği

Program İçeriği

Trust Liderlik Okulu Programı, genç-yetişkinlerin bulundukları bölgelerde güçlü sosyal kimliklere sahip, nitelikli ve deneyimli bireyler olmalarını desteklemek amacıyla uygulanmaktadır. Program, gençlerin interaktif eğitimlere katılmasını sağlamakla birlikte eğitimlerin ardından bireysel olarak öğrenme sürecinin devam ettiği bir şema ile planlanmıştır. Bu sayede katılımcı gençlerin, bulundukları bölgelerde “lider” olarak aktif rol üstlenmeleri desteklenecektir.  

Program birbirinin devamı niteliğinde olan 3 ayrı aşamadan oluşmaktadır. Program içeriği ve niteliği, gençleri sürecin en başından sonuna kadar takip eden bir sistem ile oluşturulmuştur. Birebir eğitime katılan gençlerin bilgilerini uygulama pratikleri ile gerçekleştirebilecekleri ve farklı gruplara ulaşabilecekleri fırsatlar sunmaktadır. Trust Liderlik Okulunu diğer programlardan ayıran sistematik yapısı, programın sunmuş olduğu aşamalı eğitimler ile sürdürülebilir öğrenimi sağlamaktadır.

Bu programa seçilen katılımcılar toplam 3 aşamadan oluşan bir programın parçası olmaktadır ve bu 3 aşamayı sırası ile tamamlamaktadır

Giriş Eğitimi

Liderlik Programının birinci basamak eğitimidir.

7 gün süren bu eğitimde katılımcıların savunuculuk, yönetişim ve liderlik konularına ilişkin temel kavramları öğrenmelerini sağlamakta ve uygulamalı çalışmalarla katılımcıların konulara ilişkin niteliklerini geliştirmekteyiz.

Giriş Eğitimi ile katılımcılara kavramsal bilgiler aktarılacak, ekiple çalışabilme yetisini güçlendirilecek senaryolar verilecek, vaka analizi ve kriz yönetimi yapabilme tecrübesi kazandırılacaktır. Eğitimler boyunca konulara ilişkin hem Avrupa’dan hem de Türkiye’den örnekler ve senaryolar sunulacaktır

Giriş Eğitimi yaygın eğitim tekniklerinin kullanıldığı ve katılımcıları aktif kılmak adına geliştirilmiş envanterlerin kullanıldığı bir eğitimdir.

Katılımcıların seçiminde çevresini etkileyebilecek veya gönüllüsü olduğu kurum/kuruluş/topluluk nezdinde liderlik yapabilecek kişilerin olmasına önem verilmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Ortak Değerler ve Sivil Toplum
 • Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi
 • Organizasyon Yönetimi
 • Proje Döngüsü ve Proje Yönetimi
 • Uluslararası Fonlar ve Fon Yönetimi
 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Kampanya Yönetimi
 • Savunuculuk - Medya Savunuculuğu
 • Etkili İletişim
 • Liderlik Tipleri
 • Müzakere Çalışmaları

Eğitim Kazanımları:

 • Takım dinamiklerini öğrenme ve takımla çalışabilme yetisi kazanma
 • Kurum/kuruluş/topluluk bazında etkili kampanya geliştirebilme
 • Proje yazma ve proje yönetimini deneyimleme
 • Hak temelli savunuculuk hakkında bilgi edinme
 • Medya ve dijital savunuculuk hakkında bilgi edinme
 • Kriz yönetimi ve çatışma çözümleme deneyimi kazanma
 • Sosyal kimlik gelişimi sağlama
 • Lobicilik faaliyetleri gerçekleştirme ve networking kurabilme
 • İnsan hakları temelli savunuculuk yöntemlerini öğrenme
 • Örgütsel yönetimde gerekli liderlik vasıflarını ve modellerini öğrenme
 • Katılımcılar arası ağ oluşturma
 • Değerlendirme metotlarını öğrenme
Kullanılan Metotlar

1-İnteraktif Sunumlar

Program içerisindeki çeşitli başlıklarda alanın en yetkin uzmanlarından interaktif, katılımcı sunumları dinleme fırsatı bulacaksınız.

2-Vaka Analizleri

Dünyaca ünlü okul ve kurumların uyguladığı liderlik programlarında ve eğitimlerinde uygulanan vaka çalışmalarının parçası olacaksınız.

3-Simülasyon ve Modellemeler

Bir durum veya konuyu anlamak için en etkin metot olan simulasyon ve modelleme çalışmalarında eşsiz senaryoları çözmeye çalışacaksınız.

4- Saha Ziyaretleri

Belirlenen konularda ilgili uluslararası kurum, STK ve iyi uygulama örneklerini barındıran merkezlere ziyaretlerde bulunacaksınız.

5-Grup Çalışmaları

Program boyunca ilk günden başlayarak belirlenecek bir grup ile birlikte bir fikri geliştirerek programın son gününde sunacaksınız.

 

E-Öğrenme Platformu

► Programa başvuran tüm adaylar E-öğrenme platformundan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecektir.

E-Öğrenme Platformu, Trust Liderlik Okulu Programı katılımcıları için özel tasarlanmış online eğitim aracıdır. Birebir eğitimi tamamlayan katılımcıların online platform aracılığıyla kendilerini spesifik konularda geliştirmeleri beklenmektedir. E-Öğrenme Platformu; oyunlaştırma, video anlatım, görev tamamlama, infografik, quiz ve webinar gibi farklı içerikleri barındırmaktadır.

Platform kullanıcıları konular hakkında bilgi edinmekle kalmayıp derinlemesine uygulamalar yapacakları görevleri de tamamlayacaktır.

E-öğrenme Platformu içerisindeki eğitimlerde şu başlıklar bulunmaktadır:

 • STK Uygulamaları
 • Uluslararası Networkler
 • Lobi & Kampanya
 • Küresel Amaçlar
 • Proje Döngüsü
Mentörlük Programı

Trust Liderlik Okulu Programının ilk 2 aşamasını başarıyla tamamlayan katılımcılar 3 ay sürecek mentörlük programına alınırlar. Bu süre zarfında kendi alanları içerisinde uzman ve tanınmış kişilerden mentörlük alarak program süresince gerçekleştirmeyi planladıkları kampanya, aktivite, topluluk, dernek veya vakıf sürecine yönelik birebir yönlendirme alırlar.

Programın bu kısmı toplam 3 ay sürmektedir ve bu süre sonunda planlanan aktivitelerini veya hazırlık aşamasını tamamlayan katılımcılar sertifika alarak Trust Alumni isimli networke dahil edilirler.